מגוון השותפים של העמותה כולל משרדי ממשלה, צה"ל, רשויות מקומיות, גופים חברתיים ופילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וחברות במגזר העסקי.
הזנק מוקירה ומעריכה את שותפיה לדרך

המגזר הציבורי

המגזר העסקי

קרנות ופדרציות

המגזר השלישי

מוסדות להשכלה גבוהה