שותפים

הזנק לעתיד מאמינה כי שותפות היא המפתח ליצירת השפעה משמעותית וכי איגום חוזקות ומשאבים תורם להשגת שינוי אפקטיבי. מגוון השותפים של העמותה כולל משרדי ממשלה, צה"ל, רשויות מקומיות, גופים חברתיים ופילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וחברות במגזר העסקי.

משפחת פדרמן

עמותת הזנק מודה לגידי פדרמן 

יו״ר הועד המנהל של הזנק, שותף לחזון ולדרך. 

בשנת 2022 נתרמו על ידי משפחת פדרמן 20 מלגות לסטודנטים של הזנק 

המגזר הציבורי

המגזר העסקי

קרנות ופדרציות

המגזר השלישי

מוסדות להשכלה גבוהה