שותפים

הזנק לעתיד מאמינה כי שותפות היא המפתח ליצירת השפעה משמעותית וכי איגום חוזקות ומשאבים תורם להשגת שינוי אפקטיבי.
מגוון השותפים של העמותה כולל משרדי ממשלה, צה"ל, רשויות מקומיות, גופים חברתיים ופילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וחברות במגזר העסקי.

המגזר הציבורי

המגזר העסקי

קרנות ופדרציות

המגזר השלישי

מוסדות להשכלה גבוהה