תכניות הזנק לנוער

תכניות הזנק לנוער פועלות לצמצום פערים חברתיים והגדלת המוביליות החברתית של בני הנוער בפריפריה במדינת ישראל. הייחוד של תוכניות הזנק הוא ביכולת "לגעת" בתלמיד ולעזור לו להגיע למיצוי היכולות שלו תוך העצמה אישית, שרטוט תמונת עתיד רחבה, בניית חלום אישי ומציאת הכלים למימושו. הזנק לעתיד בנתה ופיתחה תוכניות ייחודיות להשגת מטרות אלו. במסגרת התכניות לנוער, הזנק מבצעת מעקב פדגוגי אישי לכל תלמיד ובונה לו תכנית תגבורים שתקדם אותו לתעודת בגרות מלאה ואיכותית.

הזנק לאקדמיה

הזנק למצוינות

הזנק לתעשייה

דילוג לתוכן