הזנק מרכנתיל

תכנית ייחודית לקידום חינוך והשכלה גבוהה לבני נוער וצעירים בחברה הערבית ומתן מסגרת להתנדבות בקהילה. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים מהחברה הערבית הלומדים במוסד אקדמי המוכר על-ידי המל"ג , מרקע סוציו-אקונומי נמוך ובעלי נכונות לתרום לקהילה בה הם חיים.

במסגרת התכנית, הצעירים מקבלים סיוע בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה עד לסיום התואר ובמקביל "מעבירים את זה הלאה" בתגבור לימודי לבני נוער בהכנה לבחינות הבגרות, בישובים מהם מגיעים. הסטודנטים מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים ומעבירים להם את הערך של נתינה ומחויבות הדדית.

הסיוע לסטודנטים כולל מלגות, סדנאות העשרה והרצאות של דמויות מפתח בחברה הערבית.

מטרות