הזנק לתעשייה

הזנק לתעשייה הינה תכנית פרי יוזמה ופיתוחה של עמותת הזנק לעתיד ומנכ"לית העמותה, שרון חזקיה, קיבלה בגינה את פרס זוסמן-ג'וינט היוקרתי לשנת 2015.

התכנית עשתה "אקזיט-חברתי" והפכה לתכנית לאומית של משרד החינוך ביותר מ-300 בתי ספר ברחבי הארץ ובמגוון מגמות.

הזנק לתעשייה פועלת לקידום החינוך המקצועי טכנולוגי בקרב בני נוער בסיכון ובניית עתידם האישי והמקצועי. התכנית מיועדת למנוע את נשירתם של בני הנוער מבתי הספר, לסלול להם את הדרך להשתלבות מיטבית בחברה תוך הכוונתם ללימוד מקצועות טכנולוגיים נדרשים במשחק ושילובם בצבא ובתעשיות באזור מגוריהם. התכנית הנה פורצת דרך בתפיסות ובמרכיבים שלה ומחברת למידה בבתי הספר, מכללות טכנולוגיות מקצועיות והתנסות בעבודה במפעלים.

מטרות

דילוג לתוכן