הזנק לשירות לאומי-אזרחי טכנולוגי

התכנית מציעה מסלול התנדבות טכנולוגי ייחודי שכולל הכשרה והסמכה מקצועית. במסגרת המסלול המתנדבים עוברים קורס מטמיעי תקשוב אשר חושף בפניהם את עולם הפדגוגיה המתוקשבת תוך היכרות, הבנה והתנסות עם כלים חינוכיים שונים ועם הרעיונות הפדגוגים העומדים מאחוריהם.
הקורס מכשיר את המתנדבים לשרת כמטמיעי תקשוב במגוון בתי ספר בארץ ולפעול לצמצום פערים דיגיטליים והטמעת השימוש בכלים אלו בקרב מורים ותלמידים. במסגרת השרות צוברים המתנדבים ניסיון תעסוקתי משמעותי אשר יסייע להשתלבותם בלימודים ותעסוקה בתחום.

מטרות

דילוג לתוכן