הזנק למצוינות

הזנק למצוינות מקדמת הישגיות ומצוינות מדעית. התכנית מובילה תלמידי תיכון בעלי פוטנציאל למצוינות במדעים, לתעודת בגרות איכותית, שתאפשר להם להתקבל לפקולטות היוקרתיות במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקחת חלק מרכזי בעשייה המדעית בישראל. במסגרת התכנית מתגבשת תכנית תגבורים אישית לכל תלמיד על בסיס מעקב פדגוגי צמוד.
תגבור לימודי
חשיפה והתנסות בעולמות האקדמיה והתעשייה
העצמה ופיתוח אישי

מטרות