הזנק להנדסאים

הזנק להנדסאים היא תכנית ייחודית המעניקה מעטפת מקצועית ואישית רחבה במהלך לימודי הנדסאים במכללות טכנולוגיות במקצועות נדרשים בתעשייה. התכנית מונעת נשירה ומובילה לדיפלום ולהשמה במקצוע הנלמד. התוכנית נותנת מענה לצורך הלאומי של הכשרה טכנולוגית איכותית לצעירים מהפריפריה כהנדסאים ולשילוב מגזרים נוספים במעגל התעסוקה בישראל במקצועות נדרשים בתעשייה.

מטרות

דילוג לתוכן