הזנק לאקדמיה

הזנק מאפשרת לצעירים וצעירות מהפריפריה ולבוגרי תכניות התיכון של הזנק להשתלב בהצלחה בלימודים גבוהים

הזנק מאפשרת לצעירים וצעירות מהפריפריה ולבוגרי תכניות התיכון של הזנק להשתלב בהצלחה בלימודים גבוהים

התכנית מקנה פתרון הוליסטי עבור הסטודנטים, לאורך לימודיהם ועד לסיום התואר בהצלחה והשתלבות בהתמחות ובעבודה ראשונה.

הזנק לעתיד מעניקה מעטפת ליווי אישית רחבה, הכוללת מלגות שכ"ל, מחייה ופיתוח אישי.

התכנית מקנה פתרון הוליסטי עבור הסטודנטים, לאורך לימודיהם ועד לסיום התואר בהצלחה והשתלבות בהתמחות ובעבודה ראשונה. הזנק לעתיד מעניקה מעטפת ליווי אישית רחבה, הכוללת מלגות שכ"ל, מחייה ופיתוח אישי.

פתיחת הרשמה
להגשת מלגות באתר
1.6.2023

סיום בחינת הבקשות
וראיונות אישיים
30.4.2023

הקבלה מתבצעת בשני סבבים: סמסטר א' ו-ב'. מועמדים.ות שימצאו מתאימים
יקבלו הודעה לגבי המשך התהליך

קהל היעד

צעירים וצעירות בגילאי 18-30, מאזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

מטרות התכנית

השתלבות בתחומי לימוד מובילים
במוסדות אקדמיים ובפקולטות יוקרתיות

ליווי אישי וסיוע במניעת נשירה
עד למקסום הצלחה בסיום לימודים אקדמיים

הקניית כלים פרקטיים המסייעים להשתלבות מיטבית בעולם העבודה

השתלבות בוגרות ובוגרי התכנית במקומות עבודה נחשקים התואמים את כישוריהם

שלבי התכנית

למידע נוסף צרו איתנו קשר במייל: [email protected]