הזנק לאקדמיה

הזנק מאפשרת לצעירים וצעירות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ולאוכלוסיות גיוון להשתלב בהצלחה בלימודים גבוהים

הזנק מאפשרת לצעירים וצעירות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ולאוכלוסיות גיוון להשתלב בהצלחה בלימודים גבוהים

התכנית מקנה פתרון הוליסטי עבור הסטודנטים, לאורך לימודיהם ועד לסיום התואר בהצלחה והשתלבות בהתמחות ובעבודה ראשונה.

הזנק לעתיד מעניקה מעטפת ליווי אישית רחבה, הכוללת מלגות שכ"ל, מחייה ופיתוח אישי.

התכנית מקנה פתרון הוליסטי עבור הסטודנטים, לאורך לימודיהם ועד לסיום התואר בהצלחה והשתלבות בהתמחות ובעבודה ראשונה. הזנק לעתיד מעניקה מעטפת ליווי אישית רחבה, הכוללת מלגות שכ"ל, מחייה ופיתוח אישי.

פתיחת הרשמה
להגשת מלגות באתר
1.6.2024

סיום בחינת הבקשות
וראיונות אישיים
30.4.2025

הקבלה מתבצעת בשני סבבים: סמסטר א' ו-ב'. מועמדים.ות שימצאו מתאימים
יקבלו הודעה לגבי המשך התהליך

דגשים: 

את הטפסים ניתן להגיש במהלך כל השנה

מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי 

ניתן לשלוח מסמכים נוספים במייל [email protected] 

הזנק לעתיד מעניקה מלגות גם לסטודנטים המקבלים מלגות ממקורות נוספים 

ייתכן והמועמד יתבקש להמציא אישורים נוספים – על כך תימסר הודעה אישית 


* הזנק לעתיד שומרת על חסיון המידע שיימסר על ידי מגישי הבקשות ותעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד.

קהל היעד

צעירים וצעירות בגילאי 18-30, מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ולאוכלוסיות גיוון של ישראל

מטרות התכנית

השתלבות בתחומי לימוד מובילים
במוסדות אקדמיים ובפקולטות יוקרתיות

ליווי אישי וסיוע במניעת נשירה
עד למקסום הצלחה בסיום לימודים אקדמיים

הקניית כלים פרקטיים המסייעים להשתלבות מיטבית בעולם העבודה

השתלבות בוגרות ובוגרי התכנית במקומות עבודה נחשקים התואמים את כישוריהם

שלבי התכנית

למידע נוסף צרו איתנו קשר במייל: [email protected]

דילוג לתוכן