הזנק לאקדמיה בתיכונים

הזנק לאקדמיה בתיכונים מובילה בני נוער ללימודים אקדמיים תוך בניית אופק תעסוקתי במגמת הלימוד כבר בתקופת התיכון. התכנית מציעה מודל ייחודי של למידה משמעותית מכוונת מקצוע, תוך מתיחת גבולות החינוך מחוץ לכותלי בית הספר אל המרחב האקדמי ועולם העבודה.

תגבור לימודי לבגרות
סיורים בתחום המגמה
למידה במוסד אקדמי בתחום המגמה (מוכר ל-2 נק׳ זכות)
סדנאות העצמה ופיתוח אישי

מטרות