הוראות מילוי בקשה לתכנית המלגות

הוראות מילוי בקשה לתכנית המלגות

לצורך מילוי הטופס יש להכין ולסרוק את המסמכים הבאים אשר יועלו עם הבקשה:

 • תמונה עדכנית
 • צילום ת.ז.
 • מסמכים המעידים על הכנסות – שלושה תלושי שכר אחרונים של ההורים (יש לוודא שלמות הטפסים בעת הסריקה) ו\או מסמכים על עסק עצמאי.
 • ללומדים בפועל – אישור לימודים עדכני (אין חובה לשלוח עם הבקשה ניתן לצרף את האישור בשלב מאוחר יותר)

במידה ורלוונטי, ניתן לצרף גם:

 • אישור על מעמד לא עובד
 • מסמך המעיד על נכות כלשהי


שימו לב!

 • את הטפסים ניתן להגיש במהלך כל השנה
 • מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי
 • ניתן לשלוח מסמכים נוספים במייל [email protected]
 • הזנק לעתיד מעניקה מלגות גם לסטודנטים המקבלים מלגות ממקורות נוספים
 • ייתכן והמועמד יתבקש להמציא אישורים נוספים – על כך תימסר הודעה אישית

* הזנק לעתיד שומרת על חסיון המידע שיימסר על ידי מגישי הבקשות ותעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד.

דילוג לתוכן